Aegishjelmur
  | Bokmål   | Nynorsk   | Íslenska   | English   | Kontakt Foreningen Forn Sed   | Innmeldingsskjema   |
  Islandsk Torsskulptur
 


Velkommen til
Forn Sed Norge
Framtid i fellesskap
"Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett innbefatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet, til enten alene eller i fellesskap med andre offentlig eller privat, å utøve sin religion eller tro gjennom undervisning, praksis, andakt og sedvane."
(FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettighetene, artikkel 18, 1948)

Aktiviteter      Generell informasjon      Retningslinjer      Medlemskap      Ni Heimer

NYHETER:

Nytt Webforum for FFS sine medlemmer (NB: Dette er et medlemstilbud: man må være registrert og betalende medlem av FFS for å kunne være med) :
http://foreningenfornsed.forumotion.org/

Ny Forn Sed Facebook-gruppe (åpen for alle) :
https://www.facebook.com/groups/500942209976672/ 

Foreningen Forn Sed