Kontakt Foreningen Forn Sed   
  Islandsk Torsskulptur
 

2014  

2013    

2012  

2011  

2010  

2009  

2008  

2007  

 


Velkommen til
Foreningen Forn Sed
Framtid i fellesskap
"Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett innbefatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet, til enten alene eller i fellesskap med andre offentlig eller privat, å utøve sin religion eller tro gjennom undervisning, praksis, andakt og sedvane."
(FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettighetene, artikkel 18, 1948)

Aktiviteter      Generell informasjon      Retningslinjer      Medlemskap      Ni Heimer

NYHETER:

Nytt Webforum for FFS sine medlemmer (NB: Dette er et medlemstilbud: man må være registrert og betalende medlem av FFS for å kunne være med) :
http://foreningenfornsed.forumotion.org/

Ny Forn Sed Facebook-gruppe (åpen for alle) :
https://www.facebook.com/groups/500942209976672/Et gudehov fra 400-tallet er avdekket på Ranheim ved Trondheim, og er truet av ødeleggelse pga. utbygging. FFS tar en aktiv rolle i arbeidet med å redde dette unike kulturminnet. Les mer om hovet i denne artikkelen av arkeolog Preben Rønne (NTNU), formidlet med forfatterens tillatelse; den er publisert i Ranheim Bydels Museums Historielags årbok fra 2011: Horg, hov og ve. Følg eller bidra til redningsarbeidet i Facebook-gruppen Bevar veet på Ranheim! FFS har politianmeldt Riksantikvaren for grov tjenesteforsømmelse.

Foreningen Forn Sed