Hjem   |Nynorsk   | slenska   | English   | Kontakt Foreningen Forn Sed   |

 Generell informasjon

 Retningslinjer

 Medlemskap

 Medieomtaler

 Ni Heimer

 Folkeminnesamlingen

 Lenker


Foreningen Forn Sed bekjenner seg til norsk folketro og de vetter og skikker folketroen representerer, samt guder og andre skikkelser innen norrøn mytologi. Foreningens formål er å videreføre gamle tradisjoner, sed og skikk, samt skape forståelse og interesse for folketroen og den norrøne kulturarven.

- Foreningen Forn Sed er et offentlig godkjent trossamfunn i Norge.

Alle som er interessert i å heve den gamle sed og kulturarv til verdighet igjen, samt holde den hedenske sed i hevd, kan bli medlem av foreningen.

Vi gjør oppmerksom på at Foreningen Forn Sed på det sterkeste tar avstand fra nazistiske, rasistiske og andre menneskefiendtlige holdninger og tolkninger av det norrøne, samt enhver form for diskriminering.