Hjem   | Bokmål   | Nynorsk   | Íslenska   | English   | Kontakt Foreningen Forn Sed   | Innmeldingsskjema   |

 Generell informasjon

 Retningslinjer

 Medlemskap

 Medieomtaler

 Ni Heimer

 Folkeminnesamlingen

 Lenker


'

 

 

Kart over Norge og Svalbard  Trossamfunnet Foreningen Forn Sed er i stor vekst. Vi har hovedsaklig medlemmer i Oslo/Akershus, Østfold, Vestfold og Sør-Trøndelag, men også resten av landets fylker er representert. Medlemsmassen består av både menn og kvinner i alle aldre, fra barn og ungdom til pensjonister og godt voksne mennesker.

Er du interessert i den gamle sed, søker fellesskap med andre hedenske mennesker, opptatt av gamle tradisjoner, nordisk gudelære, folketro, historie og kultur? Foreningen Forn Sed er åpen for alle som på en eller annen måte er interessert i nordisk folketro og gudelære,- på religiøst grunnlag eller ei.

Alle som er over 15 år, folkeregistrert i Norge og som er innstilt på å overholde foreningens vedtekter kan bli medlem av Foreningen Forn Sed. Dersom du er under 15 år må du ha foreldrenes samtykke til medlemskapet. Alle medlemmer er likeverdige, har stemmerett og kan stille til valg i foreningens organer. Den som ønsker å bli medlem i foreningen, må først melde seg ut av andre tros-eller livsynssamfunn (i Norge), da det i følge norsk lov ikke er tillatt å være medlem av to tros- eller livsynssamfunn samtidig. Informasjon om hvordan du melder deg ut av andre trossamfunn kan foreningen gi nærmere opplysninger om. Deretter fyller du ut et eget innmeldingsskjema som du sender tilbake til Foreningen Forn Sed. Medlemskapet er gratis.

Disse skjemaene kan du laste ned i PDF-format her.

Du kan også skrive eller ringe til foreningen og be om å få tilsendt innmeldingsskjema.

 

Forn Sed Norge
Postboks 8851 St. Olavs plass
0028 Oslo

E-post: forening@forn-sed.no
Telefon: 4133 3752 (Ine Rosland)