top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Højfolket låner øl

dansk folkesagn.

I Holmby ved Aarhuus stod engang en Bondekone i sin Dør, da en lille, spidspuklet Trold kom til hende og sagde: "Idag skal Store-Bierg giftes med Lille-Bierg! Vil Moer ikke være saa god at laane os et Kar Øl paa nogle Dage, saa skal hun faae det lige fedt og godt igien?" Da gik Konen bagefter Trolden til Bryggerset og sagde, at han kunde nu tage det Fad, som ham bedst tykkedes. Men efterdi der var lagt Kors paa alle Karrene, mægtede Trolden ikke at tage noget, men pegede kun og sagde: "Kors af!" Nu mærkede Konen, at hun først maatte tage Korset bort, og da hun havde gjort det, tog den lille Trold det største Kar paa sin Pukkel og gik bort dermed. Men da tredie Dag kom, bragte han et Kar Øl tilbage, hvilket var vel saa godt som det, han havde laant, og fra den Tid af kom der stor Velstand over dette Hus.

12 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Hr. Bøsmer i Elverhjem.

Nedskrevet ca; 1570. 1. Hr. Bonde han bor sig ude ved Å, saa væne da havde han Døtre to, Døtre to og Sønner fem.      "Men Linden hun løves." 2. Døtre to og Sønner fem, Hr. Bøsmer var den

Elverskud

Dansk folkevise Flerre dikt på http://www.kalliope.org/ 1. Hr. Oluf rider om Otte, men lysen Dag ham totte. - Hvad hjælper det, vi kvider - 2. Hr. Oluf rider frem ad Bjerge, der gik en Dans men

Elver Høy, 3. versjon

Anders Sørensen Vedel (1542-1616) Flerre dikt på http://www.kalliope.org/ 1. Ieg lagde mit Hoffuit til Eluer Høy, mine Øyne de finge en Duale: Der kom gangendis To Jomfruer frem, som gierne vilde

Comments


bottom of page