• fornsednorge

Højfolket låner øl

dansk folkesagn.

I Holmby ved Aarhuus stod engang en Bondekone i sin Dør, da en lille, spidspuklet Trold kom til hende og sagde: "Idag skal Store-Bierg giftes med Lille-Bierg! Vil Moer ikke være saa god at laane os et Kar Øl paa nogle Dage, saa skal hun faae det lige fedt og godt igien?" Da gik Konen bagefter Trolden til Bryggerset og sagde, at han kunde nu tage det Fad, som ham bedst tykkedes. Men efterdi der var lagt Kors paa alle Karrene, mægtede Trolden ikke at tage noget, men pegede kun og sagde: "Kors af!" Nu mærkede Konen, at hun først maatte tage Korset bort, og da hun havde gjort det, tog den lille Trold det største Kar paa sin Pukkel og gik bort dermed. Men da tredie Dag kom, bragte han et Kar Øl tilbage, hvilket var vel saa godt som det, han havde laant, og fra den Tid af kom der stor Velstand over dette Hus.

© 2018 FORN SED NORGE

  • Facebook - White Circle