top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Herr Tønne av Alsø. 2. versjon

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Ingebjörg Troddedal, Liv Årmote, Hæge Årmote, Aslak Årtveit, Hermo Sæbersli, Mo Telemark.

1. Herr Tynde rider af Alsö han förer sit glavin drust anten han æ' te lands eller vands så er han en helt så tröst. -Råder I vel de runer -

2. Herr Tynde rider i rosenslund at vede den vilde hare der möder han dvergens datter med andre jomfruer i skare.

3. Herr Tynde rider i rosenslund at vede den vilde hind der ser han dvergens datter at hvile sig under en lind.

4. Hun hvilte sig under en lind så grön guldharpen havde hun i hænde hist ser jeg ridder herr Tynde han skal sig hid til mig vende.

5. Hil sidde ned med de möer små og så med liden smådreng i mens jeg spiller guldharpen min her blomstre skal mark og eng.

6. Hun slog så hart et runeslag alt over de höie tinde at hvert et dyr i skoven var det glemte sit sprang at springe.

7. Ho slog då hare de roneslag alt over de grönne lunde den glemte fugle på kvisten sad han glöymde sin sang at syng.

8. Der blomstrer ris der blomstrer eng med runer kunde hun ham vinde herr Tynde sin hest mæ sporanne tvang han kunde ham ikke vende.

9. Det var ridder herr Tynde han stiger af sin hest han ganger til dværgens datter satte sig hende allernæst.

10. Hör du dvergens datter vil du være min kjære alle de dage jeg leve må vil jeg dig elske og ære.

11. Alle de dage jeg leve må vil jeg dig elske og ære hver den ting som på dig er skal ring af röde guld bære.

12. Hör du dvergens datter en rose blandt alle liljer for vist er du den deiligste mö som nogen svend kan gilje.

13. Det var dvergens datter ho svara et or for sig du får vel venare festarmöy men aldrig vinder du mig.

14. Hör du ridder herr Tynde lad fare det elskovsverk eg heve meg ein festarmann som æ' kungjen over alle dvergjer.

15. Min fader han sidder i bjerget inde lader byde over alle sine mænd forinden denne månedsdag min festarmann henter mig hjem.

16. För bjergens konge dig skal få han den ære skal nyde för vil jeg våge mit unge liv og mit glavind i stykker bryde.

17. Det var dvergens frue hun ud igjenem vinduet så hisset ser jeg ridder herr Tynde hos den gröne linden at stå.

18. Ud gik dvergens frue hun var både vred og gram hör du Udvild datteren min så ilde står dig denne gang.

19. Det sömmer dig bedre i bjerget at sidde og spinde den hvide lin end at du ganger i rosenslund og spiller guldharpen din.

20. Det var dvergens frue hun ind i bjerget monne gå efter gik ridder herr Tynde med runeslag oppå.

21. Det var dvergens frue bredde silke opover en stol derpå sad ridder herr Tynde i dvale indtil hanen gol.

22. Så tog hun op de böger fem og læste i alle dem hun löste den ridder af runeslag hendes datter havde bundet ham.

23. Det var dvergens frue hun skjænker den klare vin du skynde dig snart af bjerget ud för hjem kommer herren min.

24. Nu haver jeg dig af runer löst de skal dig aldrigen vinde det haver jeg gjort for min æres skyld min datter skal dig ei vinde.

25. Jeg er kommen af kristi folk og tagen i bjerget ind jeg havde mig en söster hun heder fru Ormelin.

26. I Island bær hun kronen og dertil dronnings navn hendes datter er hende stjålen fra deraf ganger vide savn.

27. Hun er fört til Sverigs by der er hun i stor vande hun må alli gjenom vindauga se å alli i dansen gange.

28. Alli må hun i kirken træde uden hende påvokter tre kvinder alli guldtavel med kongen spila uden dronningen selv er inde.

29. Ind kom dvergens datter hun undte den ridder så vel jeg skal give dig hest og sal et glavin blankt dertil.

30. Jeg skal give dig hest og sal og dertil sporar ny du skal aldrig ride så vild en sti du jo skal komme til by.

31. Du skal aldrig ride så vild en sti du jo skal veien finde aldrig skal du stride den strid du jo skal seier vinde.

32. Aldrig skal du seile den sö du jo skal komme i land og aldrig skal du blive overvunden af nogen kristen mand.

33. Jeg skal give dig en klædning ny den er med roder dreven hvert det ord du taler af mund det skal falde sig som det var skrevet.

34. - - - - - - - - - - - - for hvert det ord du taler skal falde som runemål.

35. Det var ridder herr Tynde han red sig fram ved lide der mödte hannem dvergen selv han agte til bjerget at skride.

36. Hör du ridder herr Tynde din hest er vel i gang hvorhen agter du at ride eller gjöres dig veien lang.

37. At gilje lyster jeg ride og fæste en rosensplomme et glavind lyster jeg bryde alt både til lykke og fromme.

38. Vel rider du ridder herr Tynde for mig skal du freden nyde men der er en greve i Opsal som lyster sit glavind bryde.

39. Herr Tynde rider til Sverrig hen og lykken så vilde han friste der trefte han svenske riddere ni vel væbnet under de buske.

40. Her side I svenske riddere vel væbnet ere I med ære vil I stride for röde guld hell for eders hjertenskjære.

41. Til svara Aleman kongens bror han svara et or for sig nok haver jeg ære og röde guld det vinder jeg ikke af dig.

42. Men der er en jomfru i Opsal hun heder fru Jermelin om hende så ville vi stride enten hun bliver min eller din.

43. De red tilsammen en dyst eller to så hårdelig monne de fikte han klövede Alemand kongens broder så odden i sadelen mödte.

44. Siden red han til kongens gård han var både vred og gram han löste den jomfru af fangebånd som så lengje ha' seti i tvang.


Orig. ms. NFS S. Bugge III, 102-109 (Renskrift) med overskrift Ridder Herr Tynde (meddelt af a. Ingebjör Troddedal b. Liv Aarmote c. Hæge Aarmote d. Aslak Aartveit) deretter er sett til e. Hermo Sæbersli i Mo.

Reinskrifta er såleis stöypt saman av fem ulike oppskrifter. S. Bugge har sett til variasjonar i margen, men det er ikkje mogleg å skilja dei fem oppskriftene klårt ut. Berre etter c. Hæge Aarmote finst heile strofer.

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

コメント


bottom of page