• fornsednorge

Møya i fjellet

Oppskrift, udatert, av Hans Ross etter Kari Austegaren, Lognevasdalen, Åserall, Vest-Agder.

1. Kungjen tala ti liten Dreng -I dansa meg nær - du henta meg Adelus fyr meg sjav. -Sjav lyer han paa hass Fruvunn pla Dansen framförar -

2. Kungjen sto sjav aa glaapte derpaa ko Smaadrengjen kleiv ette Bergi blaa.

3. Han klappa paa Dyræ me Fingann smaa du statt upp Adelus skrei Lokunn ifraa.

4. Æ du no min Festamann so segje du meg hans retta Namn.

5. Aa de æ no haas retta Namn den ungje Kung Valdemon heite han.


Orig. ms. NFS H. Ross 13-15, 23 med overskrift Adelus (Stump meddelt af den foregaaendes Meddeler): Kari Austegaren i Lognevasdalen, Aaserall) Merknader: under str. 1 står (Her hadde ho glöymt noko); under oppskrifta står ("Daa fydde ho me hann ti Skipi, men der löynte han seg burt, fyr aa sjaa koss ho fór at daa. Daa saag ho han alli meir; aa so fór ho att Fjeddi att") S. Bugge har gjort ein del språklege endringar i denne oppskrifta som han har sendt til Svend Grundtvig i Danmark DFS XXXII, s. 400. Under oppskrifta står (Sangerskens Moder var fra Sætesdalen) Prenta i DgF nr. 36 B IV s. 794. Reinskrift NFS M. Moe 75, 72 med overskrift H. Ross's oppskrift = DgF nr. 36 Adelus (Med navnet jr. Syv II nr. 2 og her er det utydelig på kopien Jyske Folkeminder I.

Siste innlegg

Se alle

© 2018 FORN SED NORGE

  • Facebook - White Circle