top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Møya i fjellet

Oppskrift, udatert, av Hans Ross etter Kari Austegaren, Lognevasdalen, Åserall, Vest-Agder.

1. Kungjen tala ti liten Dreng -I dansa meg nær - du henta meg Adelus fyr meg sjav. -Sjav lyer han paa hass Fruvunn pla Dansen framförar -

2. Kungjen sto sjav aa glaapte derpaa ko Smaadrengjen kleiv ette Bergi blaa.

3. Han klappa paa Dyræ me Fingann smaa du statt upp Adelus skrei Lokunn ifraa.

4. Æ du no min Festamann so segje du meg hans retta Namn.

5. Aa de æ no haas retta Namn den ungje Kung Valdemon heite han.


Orig. ms. NFS H. Ross 13-15, 23 med overskrift Adelus (Stump meddelt af den foregaaendes Meddeler): Kari Austegaren i Lognevasdalen, Aaserall)

Merknader: under str. 1 står (Her hadde ho glöymt noko); under oppskrifta står ("Daa fydde ho me hann ti Skipi, men der löynte han seg burt, fyr aa sjaa koss ho fór at daa. Daa saag ho han alli meir; aa so fór ho att Fjeddi att") S. Bugge har gjort ein del språklege endringar i denne oppskrifta som han har sendt til Svend Grundtvig i Danmark DFS XXXII, s. 400. Under oppskrifta står (Sangerskens Moder var fra Sætesdalen) Prenta i DgF nr. 36 B IV s. 794. Reinskrift NFS M. Moe 75, 72 med overskrift H. Ross's oppskrift = DgF nr. 36 Adelus (Med navnet jr. Syv II nr. 2 og her er det utydelig på kopien Jyske Folkeminder I.

32 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

Comments


bottom of page