top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Nøkken som belar. 1. versjon

Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark.

1. Heiemo kvo dæ saang i Li -Med Minne - det høyrde Nykkin paa Havi skri. - Tvo Rosir sove derinne-

2. Heiemo kvo det saang i Lund dæ høyrde Nykkin den Heiehund.

3. Nykkin tala til Styringsmand du vender mit Skepi paa Christi Land.

4. Hot vil du deg paa eit Christi Land gjera naar du kan kje anten syngje hel læsa.

5. Eg vil meg paa Christi Land gaae vene Jomfrugur vil eg faa.

6. Han skapa seg Klæi baa gul og grøn sjave seg i ein Riddare skjøn.

7. Han skapa seg Klæi baad gule og blaa Sadel og Heste til ride paa.

8. Han skapa Gulringen om sin Fing saa genge han seg i Stoga ind.

9. Nykken tala til Styringsmand no skal en fram den som kvea kan.

10. Til svara Jomfruga i Benken sat Heiemo kan baade danse og kvea.

11. Heiemo gjore baade dansa og kvad der sovna alt Fokje i Stoga var.

12. No maa kvar ein gange heim til seg saa tek eg Heiemo paa Skjepi med meg.

13. Han tog a Heiemo upi sit Fang han vil bera hena paa Skepi fram.

14. Heiemo tenkte me sjave seg tru mine smaa Kvivar dei hjølper kje meg.

15. Eg heve stai fe Boga og Brand eg agtar aldri ei Kvenfolka Hand.

16. Eg hev stai fe Boga og Pil eg agtar aller ein Kvenman Kniv.

17. Nykken ha enki halvtala Ord før sylvbunden Kniven i Hjarta stod.

18. Her ligge du Nykkin du renner Blod enno trør eg mine Jomfru Skor.

19. Her ligge du Nykkin for Hund og Ravn enno bær eg mit Jomfru Navn.

20. Ho skadde einki meir for Nykkens Død ho fasta tri Fredagar for Vand og Brød.


Orig. ms. NFS M. B. Landstad 6, 45 (Reinskrift) med overskrift Nykken paa Frieri, Heiemos Vise (Jomfruen heed Heiemo) Tillegg: Str. 2.2 etter Heiehund står deidde, heiddin Heiinghund, Hedensk Hund. Oppskrifta ligg til grunn for den prenta teksten i Norske Folkeviser 1853 XXXIX s. 350 saman med var. VII.

129 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

Comments


bottom of page