top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Villemann og Magnhild. 2. versjon

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe, ukjent sanger, Telemark.

1. Gauti rei seg sør undi Li -Her skogar ivi Hei - fester han Magnil vene Møi. -Hosi kan Svennen den Jomfru faa som svara Vreie -

2. Han fæster Magnil vene Møi Ridar aa Svennar rie mæ dei.

3. Magnil gjeng ho ut aa ind altsaa rænner ho Taarer paa Kind.

4. Græte du for Guld hel græte du for Fee hel græte du for du hev lova me.

5. Græte du for Aaker hel græte du for Eng. hel græte du for du ska liggje i mi Sæng.

6. Græte du for Guld hel græte du for Fee hel græte du for du hev lova me.

7. Eg græte kje anten for Aaker hel Eng aa enkji for eg ska ligje i di Sæng.

8. Eg græte kje anten for Guld el Fee aa enkji for eg hev lova deg.

9. Eg græte fast mei for min kvite Krop den ska kje maa rotne i vigde Mold.

10. Eg græte fast mei for mit gule Haar de ska liota rotna i Vendings Aa.

11. Kjære mi Magnil syt inkji saa du veit kji hot Kjæraste du hev faat.

12. Me ska bygge den Bro saa haag (linje nr. 2 er ikke kommet ordentlig med paa kopien)

13. De maa bygge den Bro alt ondi Skjy der kan ingjen fraa sin Follougo fly.

14. Daa dei kom seg i grøne Lond der sat ein Hjorte mæ blie Mond.

15. Adde ville den Hjorten faa ingjen vil ette Brure sjaa.

16. Adde ville den Hjorten falla ingjen ville me Brure fara.

17. Da ho kom seg paa Vendings Bro Hesten snaava i rødeguld Sko.

18. Fire Guldsko aa 24 Soum Magnil dreiv at strie Stroum.

19. Gauti glaaper seg at ivi Hær hor æ naa Magnil som pryer mi Fær.

20. Ti so svara dei Brurkvinnur fin me hev kje set Magnil se paa Vændigs Bru.

21. Gauti tala ti Smaadrængin sin de hentar meg hit mi Horpe fin.

22. Du sei de ti min Fader hor Magnil lig i Have.

23. Du sei de ti min Moder Magnil lig i Floden.

24. Du sei de ti mi Syster Horpa lig i Kjiste.

25. Du sei de ti min Broder Horpa lig i Kaaven.

26. Smaadrængin ut af Gari rei han sprængde fem Folar før han kom heim.

27. Smaadrængin kjæm seg riande i Gaar Gautis Fader ude staar.

28. Eg helsar deg Gautis Fader Magnil lig i Havi.

29. Eg helsar deg Gautis Moder Magnil lig i Floden.

30. Eg helsar deg Gautis Syster Horpa lig i Kjiste.

31. Eg helsar deg Gautis Broder Horpa lig i Kaaven.

32. Smaadrængjen hævdes paa Gangaren rød han rei fortar hel Fuglen flø.

33. Gauti slo framte mæ Lii kvite Bjønnen o Hii.

34. Gauti slo framte mæ Ristir Fuglan maatte af Qvisti.

35. Gauti slo ivi Berg aa Dalar Baani maatte o Moires Mage.

36. Gauti slo framte mæ Vai Magnil flout paa Havi.

37. Gauti rona som han kona best Magnil flout mæ Sal aa Hest.

38. Magnil up paa Havi flout Nykkjen napar i Silkje Skout.

39. Gauti rona aa Horpa leet Nykkjen sat paa Havi gret.

40. Høir du Gauti hot eg sei deg ni Jomfruvur gjev eg deg.

41. Hav du siav de Jomfruvur fiin eg vi hava Magnil Kjærasten min.

42. De fyste Ori Magnil tala Her kogar ivi Hei sæl æ den Moir slog Sone maa hava. -Hosi kan Svennen den Jomfru faa som talar Vreie -


Orig. ms. NFS J. Moe 9, 39 med overskrift Gautis Viise (Landst. nr. 51) er sett til seinare.

Merknader: Str. 6 er sett i parantes og utanfor nr. orden; 10.2 etter liota staar nød til; 13.2 etter Follougo staar Skjæbne

68 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

Comentários


bottom of page