top of page
Retningslinjer for FSN

I Foreningen Forn Sed ønsker vi et demokrati hvor alle våre medlemmer skal ha mulighet for å stille til valg og bli representert i foreningens organer, samt ha stemmerett...

 

> Les mer

Galleri
Folkesagn og folkedikting

Det er gjort en samlig av mytiske sagn, folkeminner, fortellinger og kvad mm., med røtter i nordisk folketro og kultur.

Samlingen inneholder gamle og nyere fortellinger om vetter og skrømt, mytiske ballader, rim, skikker, visdomsord og annet som berører den tro og sed trossamfunnet Foreningen Forn Sed beskjeftiger seg med. Ettersom folketroen i hovedsak er en muntlig tradisjon, kan denne samlingen av skriftlige kilder aldri gi en fullstendig oversikt over det mangfold folketro-tradisjonen representerer, men er et lite bidrag i et forsøk på å øke forståelsen og interessen for nordisk kultur og tradisjoner. Samlingen inneholder hovedsaklig materiale på norsk og islandsk (det siste fordi foreningens islandske medlemmer har vært ivrige bidragsytere), men man vil også finne materiale på andre nordiske språk som færøysk, svensk og dansk.

Siden skal oppdateres gradvis, men det er allerede mulig å lese noe av samlingen; blant annet barnerim, folkeeventyr og fortellinger om Nisser og Tusser.

Gjerne besøk siden ofte, for å finne ny innhold.

 

> Les mer

 

In English - Supportive Membership

For our english-speaking friends, acquaintances, followers and associates we have now included a Supportive Membership form in the Innmelding tab. The Supportive Membership is a limited type of membership that allows people from other countries to support and be a part of Forn Sed Norge without a Norwegian Personal Number or living in Norway. It gives the Support members the right of being invited to our Blots and being sent the Ni Heimer magazine to their homes.

You can read more at Innmelding, just scroll past the first section.

 

Forn Sed Norge

 

Forn Sed Norge bekjenner seg til norsk folketro og de vetter og skikker folketroen representerer, samt guder og andre skikkelser innen norrøn mytologi. Foreningens formål er å videreføre gamle tradisjoner, sed og skikk, samt skape forståelse og interesse for folketroen og den norrøne kulturarven. – Foreningen Forn Sed er et offentlig godkjent trossamfunn i Norge. Alle som er interessert i å heve den gamle sed og kulturarv til verdighet igjen, samt holde den hedenske sed i hevd, kan bli medlem av foreningen.

 

Vi gjør oppmerksom på at Forn Sed Norge på det sterkeste tar avstand fra nazistiske, rasistiske og andre menneskefiendtlige holdninger og tolkninger av det norrøne, samt enhver form for diskriminering.

 

> Les mer

Aktivitetskalender

Aktiviteter for 2024 er oppdaterte

Medlemsbladet Ni Heimer

Det nyeste nummer av Ni Heimer kan leses her. Har du ikke mottatt medlemsbladet i posten kan du sende en mail til:

styret@forn-sed.no

 

T-skjorter

T-skjortene finnes i sort og grønn med logo, og kan bestilles ved å sende en mail til styret@forn-sed.no

Webforum

For FFS sine medlemmer (NB: Dette er et medlemstilbud: man må være registrert og betalende medlem av FFS for å kunne være med): foreningenfornsed.forumotion.org

bottom of page