Seremonier

  • Blot 
    Det holdes blot 4 ganger i året i regi av Forn Sed Norge, men også egene blot i lokallag. Å blote er å gi/eller ofre en rituell gave som er tiltenkt makter og/-eller en spesiell guddom. Gaven er personlig, og skålerunder med mjød er en viktig del av blotet hvor det skåles til de eller den man ønsker.

 

  • Forn Sed Norge utfører godkjente vigsler
    Det bes ta kontakt med forstander/leder av foreningen ved spørsmål og planlegging.

    leder@forn-sed.no