top of page

Foreningen Forn Sed vil heve til verdighet igjen gammel sed og kulturarv. Dette gjør vi uten at det går på bekostning av andre tros- eller livsynsretninger, gamle eller nye, eller andre folkegruppers kulturarv. Fanatisme og hat mot andre kan aldri forenes med foreningens formål.

 

Den gamle sed er basert på toleranse, ærlighet, troskap, respekt for naturen og alt liv. Hovedinnholdet til den hedenske sed er at hvert menneske er ansvarlig for seg selv og sine handlinger. I Håvamål, talt av Odin, finnes det bl.a. moralregeler til det hedenske menneske. Verdensbildet er beskrevet bl.a. i Voluspå. I religiøse spørsmål tar vi primært utgangspunkt i de gamle Eddaer og nordisk folketro.

 

Å kalle seden åsatro er egentlig misvisende, da troen ikke bare er knyttet til æser alene. Det er lov å erkjenne flere guder innen norrøn mytologi og folketro, feks. landvetter, gjenferd, alver, diser, vaner, jotner, dverger, nisser og andre skikkelser. Foreningens medlemmer praktiserer sin tro slik det passer for hver og en, så lenge det ikke strider i mot norsk lov. De kan hellige gudebilder og andre tegn til maktene, men det er ikke plikt for andre å tilbe disse.

 

I Foreningen Forn Sed ønsker vi å skape et levedyktig forum for alle som ønsker å videreføre gamle tradisjoner, sed og skikk, samt forståelse og interesse for den norrøne kulturarv. Dette kan være forskjellige kulturformidlingsprosjekter, temakurs og ekspedisjoner i tillegg til andre arrangementer.

 

Foreningen Forn Sed gir ut medlemsbladet Ni Heimer, og på foreningens nettsider presenteres det et stort utvalg tidligere publiserte artikler. Av andre like viktige aktiviteter holder vi noen sammenkomster i året hvor vi hedrer våre guder, makter og andre vesener i naturen gjennom blot. Se Ni Heimer for nærmere informasjon. Foreningens øverste organ er årsmøtet. For nærmere informasjon om blot og andre arrangementer, se aktivitetskalender eller medlemsblad.

 

Foreningen Forn Sed er et offentlig godkjent trossamfunn i Norge og mottar stats- og kommunale tilskudd, og det koster ikke noe å være medlem i trossamfunnet.

Litt om seden, foreningens formål og aktiviteter

> Om/About Forn Sed Norge

English - Icelandic - Nynorsk

Aktivitetskalender

Kalenderen skal til enhver tid være oppdatert. Har du ikke fått mail og ønsker å delta på et arrangement send en mail til
styret@forn-sed.no eller fyll ut skjemaet på kontaktsiden.

Aktivitetskalender
bottom of page