top of page

Trossamfunnet Forn Sed Norge er i stor vekst. Vi har hovedsaklig medlemmer i Oslo/Akershus, Østfold, Vestfold og Sør-Trøndelag, men også resten av landets fylker er representert. Medlemsmassen består av både menn og kvinner i alle aldre, fra barn og ungdom til pensjonister og godt voksne mennesker. Er du interessert i den gamle sed, søker fellesskap med andre hedenske mennesker, opptatt av gamle tradisjoner, nordisk gudelære, folketro, historie og kultur? Foreningen Forn Sed er åpen for alle som på en eller annen måte er interessert i nordisk folketro og gudelære,- på religiøst grunnlag eller ei. Alle som er over 15 år, folkeregistrert i Norge og som er innstilt på å overholde foreningens vedtekter kan bli medlem av Foreningen Forn Sed. Dersom du er under 15 år må du ha foreldrenes samtykke til medlemskapet. Alle medlemmer er likeverdige, har stemmerett og kan stille til valg i foreningens organer. Den som ønsker å bli medlem i foreningen, må først melde seg ut av andre tros-eller livsynssamfunn (i Norge), da det i følge norsk lov ikke er tillatt å være medlem av to tros- eller livsynssamfunn samtidig. Informasjon om hvordan du melder deg ut av andre trossamfunn kan foreningen gi nærmere opplysninger om. Deretter fyller du ut et eget innmeldingsskjema som du sender tilbake til Foreningen Forn Sed. Medlemskapet er gratis.

 

Disse skjemaene kan du laste ned i PDF-format her.

Du kan lese våre retningslinjer her

Du kan også skrive fra kontaktsiden og be om å få tilsendt innmeldingsskjema.

Forn Sed Norge: Postboks 8851, St. Olavs plass, 0028 Oslo

Bli medlem

Supporting membership

Forn Sed Norge is located in Norway and is composed of both men and women of different ages and backgrounds. If you are interested in the old traditions, the norse gods, folklore, history and culture the Forn Sed Norge Association has its doors open, regardless of if your interest is religious or not; as long as you agree to respect the Association's rules and decisions.

 

While regular membership requires a Norwegian personal identification number (personnummer) and Norwegian residency, it is possible to be a supporting member. In this case it is not necessary to reside in Norway or to have a Norwegian personal number. Unfortunately the supporting membership does not include voting rights or access to the webforum, but in exchange you can get the Ni Heimers magazine send to you and you get to be invited to our blots as a visitor. 

The membership fee for a year is 200 NOK for a person, and 300 NOK for a familiy membership. As soon as the payment is registered and the form reviewed, you will be regarded as a supportive member of FSN.

All the information provided by you will be treated confidentially. The form can be found here, and you can either send it in physical format to our address, or send the electronic version to styret@forn-sed.no.

Forn Sed Norge: Postboks 8851, St. Olavs plass, 0028 Oslo

Utmelding

Vi forstår at livet endrer seg, synspunkter endrer seg, og det kan hende at man må melde seg ut av Forn Sed Norge. I den tilfelle er det nødvendig å sende en utmeldingsblankett til styret@forn-sed.no, så vi kan registrere det.

Utmeldingsblankett finnes her.

bottom of page