• fornsednorge

Skoje-Kare

Oppdatert: 27. juni 2018

Skrevet av Mattias Haglund fra Hälsingland, 16. april 2001.


Mina föräldrar var på besök för en tid sedan, och vi talade lite om folktro. Det framkom då att vittra, som annars man har hört är ett kollektiv av väsen i Norrland, i mina hemtrakter åsyftar ett väsen - det vill säga skogsrået/huldran. Hon kallas även Skoje-Kare, vilket betyder Skog-Karin. Liksom i övriga Norrland var det främst genom fäbod/seterbruket som man kom i kontakt med vittran. Och som min far sa: Ho hade egne kretter (kor) å, ho. Minns f.ö. att när jag var liten spelade mina föräldrar i en friluftsteater om fäbodlivet som hette just "I Skoje-Kares rike." Skoje-Kares rike, det är skogen det, och när man är där trampar man in på hennes domäner.


Min farfar brukade också berätta om en grannby där dom skulle bygga ett stall. En gammal kvinna hade sagt till gårdsfolket att småfolket hade en stig där som de inte fick bygga över. De gjorde det ändå, men med följden att hästarna var skräckslagna och svettiga på morgnarna. Detta fortsatte tills stallet byggdes om så att stigen frilades.

© 2018 FORN SED NORGE

  • Facebook - White Circle