top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Draugen .

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lars Veslestoul, Seljord, Telemark.

1. Eg lagde mitt hoved til tue så gjerne så vilde jeg sove. -Så vide gange meg ori av. -

2. Den fyste svevnen eg der fekk den døde mann han te meg gjekk.

3. Den døe tok te mæle den levans tok te fæle.

4. "Dæ tar kje levans fæle fe meg eg aktas ikje vondt å gjera deg.

5. Men est du ein utav mi ætt så skå du føre mi sak i rett.

6. Du reiser deg te den Hedeby der bur alle mine frendæn uti.

7. Der bur liti Kjersti mitt vene viv å ho forrådde mitt onge liv.

8. Ja du reiser deg te den Hedeby der bur alle [mine] frendæn uti.

9. Der bur alle mine frendæn fem dei kvalte meg i ei silkjesæng.

10. Den svenn eg der trudde best han rider ni min gode hest..

11. Han site ve mitt brede bor han spottar mine born mæ hæviske or.

12. Han ete mæ min søllbugen kniv han søve hos mitt vene viv.

13. Du reiser deg te den Hedeby der bur alle mine frændæn uti.

14. Der bur alle mine [frændæn] fem dei kvalte meg uti silkjesæng.

15. Så lae di meg i ei knippe høy så førde di meg på ville hei.

16. Så kjørrde di meg ivi grøne jor sea sekkte di meg ne'i ei kjønn så stor.

17. Men æ du ein utav mi ætt så skå du føre mi sak i rett."

18. "Ja skå eg endeleg te 'an gå så vondt ett mot så skå'en få'."Orig. ms. NFS M. Moe 25, s. 259-260. Overskrift: "Den døde mands gjenkomst". Og under ein kommentar av kvedaren: "Dæ sku skett på Hedemarkji detta". Str. 3 er retta til:

Den levans tok te fæle då den døe tok te mæle.

9.2: kvalde retta til: kvalte; sameleis 14.2. 11.2: jamnstilt med hæviske står hædiske. 12.1: likeins søllbugen/-bugne. 15.1 retta til: Di la' meg i ei knippa høy. Til slutt står: "Eg he ikkje hørt o længer", "med hensyn til gjentagelserne af de samme vers flere gange i visen, da har Lars lært det slig, og tog ikke feil ved senere gjentagent foredrag".

19 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

Comments


bottom of page