top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark.

1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifrå. -Me lindi ber løve i lunden -

2. Ingjor stevnæ heve eg lagt å ingjen lukkar eg inn um natt.

3. Å elvkvinna mæ sine fingar små skreidde dei lokunne te å ifrå.

4. Å Libyrtingjen la' seg i sængji ne å elvkvinna sprang ho veggjen te.

5. Du tar 'kje Libyrtingjen snu deg ifrå i morgo ska' du møte mæ elvarå.

6. Å tilegt om morgon dagjen var ljos då var Libyrtingjen reisefus.

7. Å hesten snåva i rødegullsaum Libyrtingjen falt i den strie straum.

8. [Elvkvinna visa ut tærna si] du tappar meg i eitt staup mæ vin.

9. Du tappar meg i eitt staup mæ vin eitt villekorn du legger dæri.

10. Eg tor ikkje drikke ut alt eg æ' rædde'e d'æ mæ sviko lagt.

11. Å hor æ du fødd å hor æ du boren å hor æ' dine klæi skoren.

12. I beierland fødd å i beierland boren i beierland der æ' mine klæi skoren.

13. [Elvkvinna visa ut tærna si du tappar meg i eitt staup mæ vin.

14. Du tappar meg i eitt staup mæ vin] tvo [villekorn du legger dæri.

15. Eg tor ikkje drikke ut alt eg æ' rædd'e d'æ mæ sviko lagt.

16. Å hor æ du fødd å hor æ du boren å hor æ' dine klæi skoren.

17. I beierland fødd å i beierland boren i beierland der æ' mine klæi skoren.

18. Elvkvinna visa ut tærna si du tappar meg i eitt staup mæ vin.

19. Du tappar meg i eitt staup mæ vin] tri [villekorn du legger dæri.

20. Eg tor ikkje drikke ut alt eg æ' rædd'e d'æ mæ sviko lagt.

21. Å hor æ du fødd å hor æ du boren å hor æ' dine klæi skoren.

22. I] elverland [fødd å i elverland boren i elverland der æ' mine klæi skoren.

23. I elverland vi' eg liva å døy i elverland bur mi festarmøy.


Orig. ms. NFS S. Bugge I, 39 (Renskrift) med overskrift Libyrtingjen I (meddelt af Tone Marteinsdatter)

S. Bugge har seinare gjort ein del rettingar i skrivemåten. I str. 4 har han også bytta om Libyrtingjen og elvkvinna. Oppskrifta er avstytt, men med tilvising til Landstad 1853 nr. 47 s. 456 og til føregåande strofer. I staden for Landstads prenta tekst er utfyllingane her tatt frå var. I etter Olav Glosimot som har vori grunnlaget for Landstads tekst.

Merkn.: S. Bugge har send følgjande opplysning til Svend Grundtvig: I en Opskrift fra Lardal kaldes Helten Libyrtingjen i en fra Eidsborg Lille Byrtingjen. Paa Elvekvindens ord:

"Høyre du lill' Byrtingjen, snu inki ifrå imorgo du møter ve Elvarå!"


svarer han her:

"Inki vi' eg mæ elvinne bu imorgo vi' eg fyltje mi brur.


Inki vi' eg mæ elvinne trøy imorgo vi' eg flytje mi møy."

DFS IV, 31.

76 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

Herr Byrting og alvekvinna, 1. versjon

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Anne Lillegård, Lårdal, Telemark. 1. [Ho sette seg på sænjestok ho spila i Byrtings gule lok. 2. Ho sette seg i sænjen ned] lille Byrtingjen [snud han ve

Comments


bottom of page