top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark.

1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas. -Men Lindi ber Løvet i Londen -

2. Ho banka paa Dynni mæ Fingane smaa stat up her[r] Byrting skrei Lokkun ifraa.

3. Aa injen so hev eg naa Stevnen lagt aa injinn so lukkar eg ind om nat.

4. Aa injinn hev eg naa stevnt te mæg aa slet inkje lukar eg up fe deg.

5. Henars Hænder va qvite hænars Fingar va smaa ho skrede di Lokun te aa ifraa.

6. Ho sette seg paa Sænjestok ho spila i Byrtings gule Lok.

7. Ho sette seg i Sænjen ned Byrting snud han Vegjen te. 8. Højr du her[r] Byrting snu inkje ifraa i Morgo du møter mæ Elvaraa.

9. Tidligt om Morgonn de va inkje ljust -Der lejkar en Lejk - Byrting sprang at Stalden fust.

10. Her[r] Byrting rei ivi Elvarbru - Der lejkar en Lejk - hans Gangaren snaava i forgylte Skruv.

11. Honoms Gangar snaava i en liten Soum - Mæ Lindi ber Løv -

12. Her[r] Byrting sok men Hesten saam aa Elveqvinda fek uti Byrtings Haand.

13. Ho sette haanom mæ terede Stol sit du Byrting aa qvil din Fot.

14. Elveqvinda visa ut Tærna si du tappar meg i et Stoup mæ Vin.

15. Elveqvinda visar si Tærne bort du tappar meg i et Vinglas fort.

16. Aa Tærna kom atte mæ Stoupe saa haagt for der va itti mæ Svikom lagt.

17. Han drak en Dryk aa den va kje stor daa gløymde han baate Himel aa Jord.

18. Hor æ du naa fød hel hora æ du naa boren hel hora æ naa alle dine Riddarklæi skoren.

19. I Bejarland der æ eg fød aa boren aa der æ alle mine Riddarklæi skoren.

20. I Bejarland der vi eg liva aa døy aa i Bejarland der bur mi Festarmøy.

21. So drak han ejn Dryk aa den va skarp han gløymde den Gud som haanom ha skabt.

22. Hor æ du naa fød hel hora æ du naa boren hel hor æ alle dine Hofklæne skoren.

23. I Elvarland der æ eg fød aa boren i Elvarland der æ mine Hofklæne skoren.

24. I Elvarland der vi eg liva aa døy i Elvarland finn eg mi Festarmøy.


Orig. ms. UBO Landstad fol. 1803 g (A) 4-8 Oppskrifta kan vera ein original

76 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 1. versjon

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Anne Lillegård, Lårdal, Telemark. 1. [Ho sette seg på sænjestok ho spila i Byrtings gule lok. 2. Ho sette seg i sænjen ned] lille Byrtingjen [snud han ve

Comments


bottom of page