• fornsednorge

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark.

1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din. -Di leikar so lett igjenom lunden -

2. Kvi salar eg aareleg g[angaren] min eg saag meg ei hind uppaa heio i sinn.

3. Kvi [salar eg aareleg gangaren] graa [eg saag meg ei hind uppaa heio] i gjaar.

4. Aa Herrepær hoppa paa gangaren graa aa daa rei han si moer ifraa.

5. Aa bære meg Gud aa den Helligaand aa d'æ naa visst elvekvinna hev deg førraadt.

6. Herrepær rei bergje ronn omkring men midte paa bergje der slapp 'n inn.

7. Elvekvinna tala ti tærna si du tappe meg i ei kanne mæ vin.

8. Du tappar udi sylvarhorn aa kastar deri 3 ville korn.

9. Den fysste drykk han Herrepær drakk men endaa so visst'n at Gud ha' 'n skapt.

10. Aa hor' æ du fødd hell hor' æ du boren hell hor æ naa alle dine klæer skoren.

11. I beiarlonden æ eg baate fødd aa boren aa der æ naa alle mine klæer skoren.

12. I b[eiarlonden] vi' er baatte liva aa døy aa der bur naa inne mi vene møy.

13. Den andre drykk han Herrepær drakk endaa so visst'n at Gud ha' 'n skapt.

14. Aa hor' [æ du fødd hell hor' æ du] boren hell hor [æ naa alle dine klæer] skoren.

15. I b[eierlonden æ eg baate fødd aa ] boren [aa der æ naa alle mine klæer] skoren.

16. I b[eiarlonden vi' eg baatte liva aa] døy [aa der bur naa inne mi vene] møy.

17. Men den tree drykke Herrepær drakk daa glø[y]mde han at Gud ha'n skapt.

18. Aa hor [æ du fødd hell hor' æ du] boren hell hor æ naa alle dine klæer skoren.

19. I bergje æ eg fødd aa i bergje æ eg baaren aa der æ alle mine klæer skoren.

20. I bergje der vi' eg baatte liva aa døy for der bur naa inne mi vene møy.


Orig. ms. TFM R. Berge CCXXXIV, 76-78 (NFS, kopi)

Siste innlegg

Se alle

© 2018 FORN SED NORGE

  • Facebook - White Circle