• fornsednorge

Gonge-Rolv. 1. versjon

Oppskrift 1913 av R. Berge etter Hallvard Kaldbast, Mo, Telemark.

1. Det var Rolv Gangar, han flakkad fram med laando, so drogo dei av enn i elvartakji, det klaka i tallevando. -Rolv Gangar, ræddast for pilinne brode -

2. Rolv Gangar laag paa longskjipi det var um ei jolenatt, han fikk 'ki varmi kveidkje for njaski had' vorti raat.

3. Um talad Rolv Gangar, han fryse paa sine fòtar. enddaa verre fe' ellistein, det klakar i hjarterotar.

4. Um talad Rolv Gangar han saag under helleren rjuki: "anten det er troll, ell kristen mann, so vi eg derundi krupe."

5. Rolv han reiste at helleren som han saag det rjuke; mòtte han der den skome gjyvre, hon ville honom sluke.

6. Rolv, han ròmde at snekkje, og ròdde seg nor mæ lande, der fann han seg ei bæri ligu der var slet ingje vande.


Orig. ms. TFM R. Berge CCXLIV, s. 99f med overskrift Rolv Ganga

Siste innlegg

Se alle

© 2018 FORN SED NORGE

  • Facebook - White Circle