• fornsednorge

Haugbonden, 1. versjon

Oppskrift 1916-17 av Gunnhild T. Kivle etter Tor Aase, Seljord, Telemark.

 

1. De va den heilage joleftans kvel at bonden vil bort aa finne limar men som han kom seg i rosendes lund saa hørde han haugebonden dansar aa rimar. -Snillan du det lyder ut paa bondar me haugedommen dansar aa rimar. -

 

2. Dæ va naa den heilage jolaftans kvel at bonden vil bort aa fine kransar aa som dei kom seg i rosenlund saa hørde han haugebonden dansar.

 

3. Høire du de du goe bonde sjav kvi tuktar du kje drenine dine om de aller saa heilag en joleftans kvel dei stukar ut i hallene mine.

 

4. Dæ aller saa heilag ein jolaftans kvel dei slænger etter meg me skaali ha de ikke vore fe goe bonden sjav de ha skul mist hørsel aa mælle.

 

5. Dei gav meg saa vont et slag utaf de store ølkruse ha de ke vore fe goe bonden sjav du ha silt hørt rommel i huse.

 

6. Aa dei gav meg saa vont en styng ut af de gvase spjote ha de kje vore fe goe bonden sjav di ha vel skul hort uti mæte.

 

7. Aa du he vore ut paa mit sjip uti aari aate aa engen skipsleige hev eg fenge af deg Aa endaa jeng baaten paa boto.v  


8. Aa du he vore ut paa mit skip uti aari ni inga skipleige hev eg fenge af deg men endaa jeng boni forbi.

 

9. No hev du vore alle dese aar ut paa dei grunnen saa lenge enda sjipsleige hev du kraft aa enga heve du fenge.

 

10. Men gak naa deg i bakar stan der heng ei forjylde broka ho stend uti dei kistune ni aa nyklane heng uti laasen.

 

11. Aa der ute stende ei sølva kosk ho stend paa fjorten gulføtar de er ikke fulle femten aar ho he jenge i ni mans baatar.

 

12. Aa der ute stende et lite gulkrus hev jenge i ni mans baate femten man kan drike godt rus aa sjav bonden au der uti.

 

13. Aa der ute lige den mufta blaa æ sauma me sølve gvite de sauma Ingeri daate mi den ti ho heime va pike.

 

14. Aa der ute lige den kaapa rau æ sauma me gulle de reine aa den kom aller paa Malfres bak bare joledajen den eine.

 

15. Aa der ute lige ein silki serk æ stika i liljur aa kransar aa den kom aller paa Maalfrids bak bare joledajen ho dansar.

 

16. Aa der ute lige ein silki duk æ vaaven i raue gulstrimar aa den kom aller paa haugebondens bor bare i joli han dansar aa rimar.

 

17. Aa eg skaa jeva deg ein liten myllardam der jenge dei femten par kvennir stolpane æ af kvite kalsbein aa take af haraste jønne.


Orig. ms. TFM R.Berge CCCXXXIV, 50-53 (NFS, kopi). - Som overskrift står: Haugebonden, haugedommen i omkv. er truleg feilskrift for haugebonden. I omkv. etter str. 2 står: bonar og naar haugebonden dansar aa rimar, eller lik omkv. i str. 1. Gunnh. Kivle har ikkje delt strofene opp i linjer, det er her gjort etter mønster frå andre oppskrifter.

Siste innlegg

Se alle

© 2018 FORN SED NORGE

  • Facebook - White Circle