top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Reven som selde hui si

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lars Veslestoul, Seljord.

1. "Hör du Mikkjel, vi du selja huen din te for opunder luen min? Eg ska gjeva deg en silkjeduk som femten jomfrugur kann breie ut, -må eg då få huen din te for oppunder luen min?"-

2. "Nei dukjen ve eg ikkje sjå eg hev kje bor å breie på, -å ikkje sel eg huen min te for oppunder luen din-

3. Eg spiser min mat bland buskune små å då træng eg ikkje dukjen å breie på."

4. "Eg skå gjeva deg ein silkjepong, som femten jomfrugur he' bonde om.

5. "Mine fingar dei æ for stutte eg kann kje silkjepongen bruke.

6. Eg hev ikkje gull hell peingband eg ikkje pongen bruke kan."

7. "Ja så ska eg gjeva deg ei gjödde gås som heve ståe en mona på bås.

8. "Ja huen æ vond å misse men maten fær vera vissa, -å nå fær du få huen min te for oppunder luen din."-

9. Fram så kom ho revens syster ho ville fe reve kviskre: -"fe vil du sæle huen din te for opunder luen?"-

10. "Huen æ vond å misse men maten lyt vere visse -nå fær han få (1) (1 mann lyt få)

11. "Å fram so kom ho gamle Else (2) ho ville reven frelse: (som 9) (2 Dæ va væl moer te ræven dæ.)

12. Som 10.

13. Klokkaren gjev eg mi tunge han mone så ofte fer almugjen sjunge.

14. Presten gjev eg mi næse han mone så ofte fer almugjen læse.

15. Å gamle kjeringar gjev eg mi tand de blöyter så ofte sitt brø uti vand."

16. Å reven han sprang seg ivi en bekk å skyttaren etter, han inkje fekk.

17. Å reven -- ei bru skyttaren etter, han vætte si fu.

18. Å reven -- en damm, å skyttaren etter, slapp slett ikkje fram.

19. Å mann han lydde på revatale te reven va længsd borte i dalænn.

20. Å --- revajo te reven va lengst bort i mørk å skog. -Å nå fær du få huen min te for oppunder luen din."-


Orig. ms. NFS Moltke Moe 25, s. 266-268.

26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

Comments


bottom of page