• fornsednorge

Vinna møy med runer

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Kjetilsdotter Sundsli, Fyresdal, Telemark.

1. Der gjeng ein dans der framte mæ å - For al den vrede du veit mæ meg- der dansar dei høviske jomfruvur tvo. -Du lot meg sova på armen din -

2. Der gjeng ei jomfru næste dei de ville eg so gjenni at de va mi. 3. Den jomfru ho va so snøgge ti or kor æ ditt hus kor æ di jor. -So må du sova på armen min -

4. Hus å jor dei heve eg solt men peningann ligge i riksmanns vold. -Du lot [meg sova på armen din] -

5. Hus [å jor dei heve eg] mist [men peningann ligge i riksmanns] kiste.

6. Ja heve du hus å joræ mist du fær inkje jomfruva de æ vist.

7. Heve [du hus å joræ] solt [du fær inkje jomfruva] ho æ for stolt. -Du lot [meg sova på armen din] -

8. Herrepær kasta si runir på bor ne datt jomfruens store or.

9. Kom att ti meg ein annen vår når goukjen hev gali å bonden hev sått. - So må du sova [på armen] min- leit anna vår

10. [Kom att ti meg] ei ånno ti når adde småfuglanne dei synge blitt. -So [må du sova på armen min] -


Orig.ms. NFS S. Bugge f, s. 137 Reinskrift NFS S. Bugge VI, 95 med overskrift Jomfruen vindes med Runer (Gunnild Sundsli, Fyresdal 1864). Original og reinskrift er identiske, men i reinskrifta er str. 7 utelate.

Siste innlegg

Se alle

© 2018 FORN SED NORGE

  • Facebook - White Circle