top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Bårå Gulleple - sanglek

Folkeminne fra Bøherad - fortalt av Gonill Kjønnås 1878; etter oppskrifter av Molte Moe, Norsk folkeminnelag 1925.


En flok lægger sine lukkede hender på siden, den ene over den anden. En udenforstående borer med fingeren i den ene hånd efter den anden ovenfra og siger for hver: "Bårå, bårå gulleple? - Kaste bol!" Den sidste spørges:


"Hårre blei gulleple av?"

"Musa tok dæ". "Hårre blei musa av?" "Katta tok 'o". "Hårre blei katta av?" "Ho flaug at konnbingen". "Hårre blei konnbingen av?" "Kvenna mol 'n". "Hårre blei kvenna av?" "Fossen tok 'o". "Hårre blei fossen av?" "Oxen drakk 'n opp". "Hårre blei oxen av?" "Klåvåen kvælde'n". "Hårre blei klåvåen av?" "Øxa høggje'n". "Hårre blei øxa av?" "Smeen smia 'o". "Hårre blei smeen av?" "Han reiste bol å så rug å gveite". "Hårre blei rugen å gveiten av?" "Skjerra å kråka å korpen åt dom opp". "Å hårre blei skjerrenne å kråkunne å korpænne av?"

- "Å somme flau øst å somme flaug vest, å somme flaug nol å somme flaug su, å somme veit eg kje hårre blei av".

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page