top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Elvehøj, 1. versjon

Oppskrift 1860 av Ludvig Mathias Lindeman etter Lars Haraldsson Kåsi Lofthus, Tuddal, Hjartdal, Telemark.

1. Jeg lagde mit Hoved ved Elvarhøi mine Øine finge en Dvale saa kom der to Jomfrugu gangandes fram dei vilde saa gjerne med mig tale. -Siden jeg hende første saag -

2. Den eine klappa meg ved hviden Kind den andre hviskra meg ind i Øira aa statt up du fagre Ungersvend aa lyster du Dandsen at røre.

3. Stat up fagre Ungersvend lyster du Dandsen at røre mine Jomfrugur skal for dig en Vise kvæde den fagraste du lyster at høre.

4. Den eine begynder en Vise kvæde saa fagert over alle de Kvinder den rennandes Strøm hon stildes derved som før var vandt til at rinde.

5. Den rendnandes Strøm hon stildis derved som før var vann til at renne of ælle Smaafiskar i Floden var dem leika med deres Hale.

6. Ælle Smaafiskar i Floden var dem leika med deres Hale og ælle Smaafuglar i Skogen var begyndte at kvittre i Dale.

7. Hør du fager Ungersvend vil du kje med os blive jeg skal lære dig Bok og Runor og dertil læse og skrive.

8. Eg skal lære deg Borsen at finde og Bjørnen up under Li og Draken som lig under røde Guld skal rømme af Landet for dig.

9. Aa høir du fager Ungersvend vil du kje med os tale da skal Svær og hvasse Knive lægge dit Hjerte i Dvale.

10. Havde ikke Gud givet min Lykke saa god at Hanen havde slaget sine Vinger vist havde jeg blevet i den Elvafærd alt med den Elvakvinde.

11. Jeg raade vil hver Dannesvend som ride vil te Hove de ride sig ikke til Elvarhøi og læg sig der til at sove.


Orig.ms. UBO No. Musikksaml. L. M. Lindeman 1860, eske 203, 2456. ØGL 305 f. s. 5, 6, 7. Prenta i Åse Røynstrand: Ludvig Mathias Lindeman, Samlarferd 1860 og 1861, NM UBO 1984 s. 68-69.

12 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page