top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Elver Høy, 3. versjon

Anders Sørensen Vedel (1542-1616) Flerre dikt på http://www.kalliope.org/

1. Ieg lagde mit Hoffuit til Eluer Høy, mine Øyne de finge en Duale: Der kom gangendis To Jomfruer frem, som gierne vilde met mig tale. Siden ieg hende først saae.

2. Den ene klapped mig ved huiden Kind, den anden huisket mig i Øre: Du stat op fauren vnger Suend, om du vilt Dantzen røre.

3. Vaag op fauren vnger Suend, om du vilt Dantzen røre: Mine Jomfruer skulle faare dig quede, det feierste dig lyster at høre.

4. Den ene begynte en Vise at quede, saa faurt offuer alle Quinde: Striden Strøm den stiltis der ved, som førre vaar vaan at rinde.

5. Striden Strøm den stiltis der ved, som førre vaar vaan at rinde: De liden smaa Fiske i Floden suam, de legte met deris Finde.

6. Alle de Fiske i Floden vaare, de legte met deris Hale: Alle smaa Fule i Skoffuen vaare, begynte at quidre i Dale.

7. Hør du fauren vnger Suend, oc vilt du hoss oss bliffue: Da ville wi kiende dig Bog oc Rune, der til at læse oc scriffue.

8. Ieg skal lære dig Biørnen at binde, oc Bassen op til Eeg: Dragen som ligger paa det meget Guld, skal rømme aff Land for dig.

9. De dantzet vd oc de dantzet ind, alt i den Eluer Ferd: Alt sad fauren vnger Suend, oc støtte sig paa sit Suerd.

10. Hør du fauren vnger Suend, vilt du icke met oss tale: Da skal Suerd oc huassen Kniff, ligge dit Hierte i duale.

11. Haffde Gud icke giord min Lycke saa god, at hanen haffde slaget sin Vinge: Vist haffde ieg bleffuen i Eluer Høy, alt hoss de Eluer Quinde.

12. Det raader ieg huer danis Suend, som ride vil til Hoffue: Hand ride icke til Eluer Høy, oc legge sig der at soffue. Siden ieg hende først saa.

16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

Comentários


bottom of page