• fornsednorge

Gonge-Rolv. 2. versjon

Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, uten lokalisering.


1. Dæ va Steinfin Fefinson ( Rolf Gangar ) framo laando dej drog af Inr Elvarto() dæ klaka i Tollevaando

2. Steinfin laag paa Langskip dæra ein Jolenaat daa fek dej inkje Varme up fe Nyskje va blive Raadt

3. Omtala Steinfin Fefinson han Frous paa sine Fòttar endaa var fe Eljestein dæ klaka i Hjerteröttan

4. Omtala Steinfin Fefinson han saag den Heddaren rjuka onten der æ Trold hel christen man saa vi eg der ivi Krupe

5. Steinfin drog te Heddaren som han saag dæ Ruke saa mòtta han den skomegyvri ho ville honom sluke.

6. Steinfin Ròmde te Snekjen si aa Rodde honom Lande saa han der ein stille() der va slet ingen Staande.


Orig. ms. NFS M.B.Landstad 4, s. 22

Siste innlegg

Se alle

© 2018 FORN SED NORGE

  • Facebook - White Circle