top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Haugbonden, 3. versjon

Oppskrift udatert og med ukjend hand i Landstads saml., Telemark.

 

1.       Aa dæ va den heilage Joeleftas Qvel       gode Bonden ville bort aa hente Kransar       saa gjek han seg upi Rosens Lund       der hørde han kor Hougebonden dansar.       -Dæ lyes uppaa Bonnor       kor Hougebonden dansar aa rimar. -       Nu talar Hougebonden.  

2.       Høire du dæ du gode Bonde       qvi tugtar du kje Drængine dine       i fior den heilage Joleqvel       di leika uti Hovdunæ mine.  

3.       Aa dei gav meg saa vont et Slag       alt utaf dei store Ølkrusi       ha dæ inkje vore fe gode Bonden sjøl       dæ ha skul vanka Rommel uti Husi.  

4.       Dei gav meg saa vond ei Støng       alt ut af dei hvassand Knive       ha dæ inkje vore fe gode Bonden sjøl       eg hae væl skul horst uti mote.  

5.       Aa dei gav meg saa vond ein Støit       alt ut af dei Sylvar Skaale       ha dæ inkje vore fe goe Bonden sjav       di hae væl sku mist Hørsel aa Maale.  

6.       Ja dei gav meg saa vond ein Støng       alt ut af dei Sylvar Knive       ha dæ inkje vore fe gode Bonden sjav       di hae sku mist deires Live.       Nu svarer Bonden.  

7.       Aa du heve vore utpaa mine Skip       aa dæ uti Aarine aatte       slet ingjo Skipsleige hev eg fængje af deg       aa ænna gjænge Baaten paa Baatte.  

8.       Ja du heve vore utpaa mine Skip       Aa dæ uti Aarine ni       aa ingjo Skipsleige hev eg fængje af deg       aa ennaa gjæng dæ Bonnor for bi.       Hougebonden svarer.  

9.       Gak du naa deg utti bakaræ Stavn       der hænge ei forgjylande Braase       der stende utti dei Kistilen nie       aa Nykleine hænge utti Laasar.  

10.       Aa derutti stende [e] i Kaanne af Sylv       ho stende paa fjoronge Fote       dæ æ inkje fulle femten Aar       see ho gjek i nie Mands Bote.  

11.       Aa deruti stænde ei liti Guldkrus       hev gjengje i nie Mans Bote       femten Mand der af drikke Ruus       aa Bonden sjav deruti fljote.  

12.       Deruti lige den Muffa blaa       æ sydde mæ Sylve dæ qvite       aa den sydde Ingelil Dotte mi       den Ti ho heime sat Pike.  

13.       Der utti lige den Kaapa rou       æ sydde mæ Gulle dæ reine       aa den Kaam aller paa Maalfris Bak       bare Joledagen eine.  

14.       Deruti ligge ein Silke Serk       utsydde me Linljur aa Kransar       aa den kom aller paa Maalfris Bak       bare naar ho lyster up aa dansar.  

15.       Nils saa heiter Maagjen min       han buer hera up onder Lie       aa sjav saa heiter eg Goe Guldstein       deraf gjenge Navne saa vie.


Orig. ms. NFS M. B. Landstad 3, 46-48. Overskrift Hougebonden Merkn.: Strofe 4, 1.2: etter knive står spiute; 13.3: aldrig retta til aller.

85 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

Comments


bottom of page