top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Haugebo'n

Folkeminne fra Bøherad fortalt av Liv Bratterud 1878; etter oppskrifter av Moltke Moe.

Haugebo'n stulla nå hestænne han. Så va dæ ein sta dæ gjekk ei dynn frå stel'n beint avatt lugo. Så kåm gutten om kvel'n å skulle sjå om dæ va høy i krubba. Dær satt haugebo'n på krubba å tulla å trampa. Dæmme blei gutten sinna, han, å smellte te haugebo'n så han kanta neonder hestebeina. Å så resste 'n avatt lugo å ville etter høy. Nå va 'n i skjuta gutten, å dæ va smellande kællt om vinteren; å dæmme smette haugeboe'n kroken på lugudynna, å te å tulle å danse på stællsgolve. Dær fekk gutten stå te dæ va dag, men da va 'n meste ihælfrosen. Haugbo'n va så uergjerlig på ein gal, at ma'n konne 'kje være dær, ana 'n selde galn sin å fløtte te aen ein. Dæmmæ hadde 'n atte nokko bråtå den gamle staen, å så va 'n etter et lass av dæ. Imøllom dæ va dæ et stort kjær au, å dæ tosse man'n va så tongt da 'n kåm på vegen, at 'n løfte på låkje å glytte ne'i. Dær satt haugebo'n på huk ne'i kjære: "Me fløtter idag, far!" sa 'n.


Ve verkje i Bøhæra va dæ ein haugebonne. Når dom gjekk om kvel'n å bar kol eller ana, så la 'n seg i vegen fer dom, å når dom så tulla, så knisla 'n å lo så godt.


På Staurem i Bøhæra va dæ ein haugebonne, som fekk rommegraut å mjølkegraut um juleftan. Men så va dæ ein gång han 'kje fant smære, dæ va ronne ne på botnen, veit du. Så resste 'n like inn i fjose å drap ei ku; men da 'n så fant smære, så dro 'n te Roe å henta ei ku derifrå i staen. Dom henta ho atte, men han tok ho igjen, å dom laut late henne væra dær.


På Bergje og Sætre i Neshæra va dæ to haugebonnar. Så va dæ ein kvell dei va ute å stal frå (h)verandre. Så møttest dei å te slåst. Eg veit ikkje håkken som vant antingen den rå Bjerge hell Sæte'en; men han som vant sa: "Hå eg vant!"


Gamle Nils Årmote fortålde at mæ han va ongkar, så ville han ein gång te gjentunne oppe i Eikjabygda (Bøhæra). Så fekk 'n sjå ein kar gjekk fyre seg, men han va småare hell andre folk. Nokko etter møtte 'n ein aen liten kar; so blei desse to små karænne uvenner, å så bar dæ i hop mæ dei. Da dei så va klar av inaen, så fór dei h(ver) sin veg; den eine kåm bort te Nils å spurde: "Såg du eg å Svein hottas?" "Ja" sa 'n Nils. "Håkken tost du vant?" spurde 'n. "Å eg tost da du vant," sa 'n Nils. "Ha, ha, ha," sa haugebo'n, dæ tost 'n va moro.

9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

Comments


bottom of page