top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Heming og Harald kongen

Kjempevise fra Setesdal Tatt fra boken Norske folkeviser gjennom tusen år.


1. Harald site på breiom benke, Talar han til sine menn. "Eg veit ikkje Liken min eg, ufødde so er han enn." (Hemingen unge, han kunne på skiomen renna)

2. Harald site på breiom benke, ser yver alle si' sveinar. "Eg veit ikkje liken min eg, i desse fødesheimar."

3. Til svara liten smådrengen, han var so snøgg i målet: "Eg veit meg ei avrings kjempe som vrid'e vatn or ståli."

4. So er hesten åt Hemingen, kvar du han i vegen møter: "Han er som ormen i augo sjå, og elden or nasom frøser."

5. Og det var Harald kongen, han uti nasane frøyner: "Liver eg dag etter denne natti, kjempa den skal eg røyne."

6. Det var årle um morgonen, soli ho ryr på tinde, fus var han unge Hemingen Harald kongen å finne.

7. Dei prøvdest utpå leikarvollen, soli ho ryr på toppom, dei kunne ikkje kvarandre høva, pilene møttest med oddom.

8. "Det ser eg unge Hemingen at du er guten snjalle, du skal skjota valnoti av din brorens skalle."

9. "Skal eg skjota valnoti av min brorens skalle, so skal kongen neste stande og sjå koss lutene falle.

10. Du tarv ikkje min sæle broder, standa blå og bleik, men stå du under valnoti, og stå både rak og keik."

11. Det var Hemingen unge, han hadde vel skote fyrr: ein luten attyver herdi datt, den andre lå atter kyrr .

12. Harald tala til Hemingen: "Med bogen er du røynd'e men kva vilde du med den pil som du or doggeri løynde?"

13. "Hadde eg skote min broren ha' det so ille hendt, so hadde denne blanke pili gjenom deg, Harald, skult rent."

14. "Det ser eg på deg, Hemingen; du vil ikkje lata det falla; du skal renna fjellet det som drengene Snara kalla."

15. "Skal eg løypa fjellet det som drengene kalla Snara, so skal du kongen under standa og sjå korleis eg mun fara."

16. Hemingen rende Snarafjellet skii dei skreid i kringle, ­ det totte alle som såg derpå som stjernone rapa av himle.

17. Hemingen rende Snarafjellet skii skrall på snjor, treiv'n i kongens akselbein so nasane gruvla i jord.

18. Det var Heming unge, vender seg atter på leid: "Tykkjest du ha for lite fenge, eg hev fulla råd til meir!"

19. Heming stig'e på eikeskiom, renner han nord yver heie: alle spyrja, og ingen veit: kvar mun den drengen er heime?

20. Heming stig' e på eikeskiom, renner seg nord yver hauge, alle spyrja og ingen veit, kvar drengen er lagen daude.

- Hemingen unge, han kunne på skiom renna. -


Viser om Heming finnes i Norge og på Færøyene. De har sammenheng med gamle sagafortellinger. I islandske håndskrifter er det et eget avsnitt om Heming (Hemingsthåttr). Kong Harald Hardråde kappes i idretter med en unggutt, Heming, da han var på gjesting i Nordland. Han likte dårlig at Heming var bedre enn han. Heming var både en fremragende bueskyter og skiløper. Skiløpersagnet er opprinnelig norsk. Sagnet om bueskytteren møter vi allerede år 800 i England, og av skaldekvadene skjønner vi at alt i vikingtiden var det kjent i Norge. Sagnet om bueskytteren har vandret sydover gjennom Tyskland, helt til Sveits. Der fortelles sagnet om Wilhelm Tell, den sveitsiske frihetskjempa.

Avringskjempa = veldig kjempe. Snjall = modig, flink. Soli ryr = solen rødmer. Lut = bit. Fødesheimen = denne verden, jorden. Dogger = kogger (pilehus). Mod og mødde = trett og sliten. På sunde = med svømming. Tamd = øvd. Grund = jord, slette. Hoste seint = litt for seint. Lata det falla = la kappestriden falle. I kringle = i ring (slalom). Lagen daude = hvor det er fastsatt av skjebnen at kjempen skal finne døden.

275 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

Comments


bottom of page