top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Kappen Illugen. 1. versjon

Oppskrift 1840-åra Magnus Brostrup Landstad etter Bendik Felland, Skafsaa, Mo, Telemark.

1. Liti var ho Hille-Liti blei borte ei Jolenaat det var den gamle Gyfre Moiri ho stal henar burt saa sjott

2. Kongin byggir Langskepit og mange Hestar ringskor some leitar paa Langskipi aa some paa Øyeskog med

3. Kongen leitar med Langskipi eino Jonsok Naat han kan enki faa Varmen kveikji for Nioski dæ var fer vaat

4. Kongin leitar med Langskipi Jonsok Naatti den dyre saa blev en vare bjartari Ellen onder Hedderen lyser da vart

5. Det eine var Njoski det are var Tondri det trea var flinti den hare det fjore var baade Jen og Staal son sille for Varmen raade

6. Og det var Danske Koningin ropa han ivi sjaa den som vil hente atte Hilleliti den skal vist hena faa

7. Adde lute Hattan ned ingin saa tore svara bære unge Kappe Nidhugin han tottes kje til aa spara

8. Aa det var unge Kappe Nidhugin saa svarar hen derpaa eg skal hente atte Hillelitiaa maa eg vist hena faa

9. Han ha af seg sin Riddare Klæ ha paa seg sin Fille flangi denni tikest mer god nok vera i Trolle Hendan at gange

10. Aa ded var unge Kappe Idhugin han klive dei Bergi slette atte sto dei Kongens Mennand dæ va mange utaf dei han grøtte

11. Aa det var unge Kappe I(dhugin) klive han Bergi blaa atte sto dei Kongens Mennand undrest dei deruppaa

12. Aa det var unge K(appe) I(dhugin) kjeme saa seint om Kvelle saa sat den gamle Gyfre Moeri ho rota med Nasan i Elli

13. Saa sete den gamle Gyfre Moeri ho rotar med Nasan i Elli hot er det for et Kogabaan som kaagar saa seint om Kvelle

14. Den som kallar meg Kaagabaan den vil etter Vondom leite men kalle meg unge Kappe I(dhugin) saa lyster den Guten heite

15. Eg er komen i Berget in eg lyte mit Maali framføre eg sil hente Bjartans Ellen for Herbjøn su paa Grøi

16. Du fær enki bjartari Ellen under min Hedderen ut før du seie meg Sanningi af adde dinom Tru

17. Aaren din er i Hynno brei du skjepar utivi an Elli de svær eg eien af minom Tru han fins der kje slik i Bergi

18. Nasan hev du som Nautefjosi enna den heve du brataa dæ svær eg ein af minom Tru kvort Ori saa sei eg satt

20. Dæ høyrer eg paa Drengen eg at han er no huga paa Møy i Naat maa du henna sove hjaa morgo saa skal du døy

21. Til saa svaara ho Hilleliti uppi Sengi ho laag det er saa liti at huglegge bere eit einaste Naat

22. Aa det var daa unge K(appe) I(dhugin) springe han Sengi til aa det var daa ho Hilleliti ho la seg med Stokken ned

23. Ded var aarle om Morgonen Dagen den gryr omkring saa kjæme den gamle Gyfre Moire med kvaasse Saaxin sin

24. Ho tok i Hans gule Lok ho rykkjer en fram paa Golf det totte unge K(appe) I(dhugin) æld dæ i Augine lo

25. Det var den gamle Gyfre Moiri blev ho saa ful af Grai ho kastar en up i Sengi atte rekis no deran baade

26. Saa sette ho gylte Luen for bloga Munnen bles ho deri med Vrei ded heyrde adde henars Systarne sjau nor onde Lyse heidi

27. Saa sette hon Luren for bloga Munnen bles hon ded venast hon kunne han søkte ne Jorond Joklekaapa med adde sine Ungar

28. Aa ded var unge K(appe) I(dhugin) han springe Bergi omkring han høggi til henars Systane sjau saa dei laag adde i ein Ring

29. Han tok den gamle Gyfre Moire gjore deraf nokre Krakar --------- ---------

30. So hoggi han til gamle Gyfremoire saa Sverdi det sto i Navle Neste sto henas yngste Sone han tore slet enki tala.

31. Aa ded var unge K(appe) Nidugen var bere hel are Drengir naa maa en sove med Hilleliti dæ baade vel aa lengi.


Orig. ms. NFS M.B.Landstad 6, 42ff (Reinskrift) med overskrift Kappe Idhugin Merknader og retting: 3.4 etter nioski står Knjosko; 6.2 etter sjaa står (Søen); 8.1 Nidhugin er retta til Idhugin;10.4 etter grøtte står Oldn. grætta, faa til at græde; 13.4 etter kaapar står lytte; 15.4 etter Herbjøn su paa Grøi står (et Bergtrodd); 18.2 over enna står Panden; 18.3 over ein står Eien; etter str. 19 står Rim(eligvis) har han her frembaaret sit Ærende; 21.3 etter lina står ?, under lina (Det som var i Auge); 25.2 etter grai står graate, (Sinne); 26.1 etter Luen står Luren; 26.2 etter bloga står (den røde).

13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page