• fornsednorge

Kjempene på Dovrefjell. 3. versjon

Oppskrift 1851 av Ludvig Mathias Lindeman etter Anne Jonsdotter Gånvæljur, Haukeli, Vinje, Telemark.


Paa Dovrefjeld i Norgje laa der Kjæmper uden Sorg. -Men hvem skal føre vores Runer mens vi selv ei maa-


Orig.ms. UBO No. Musikksaml. L. M. Lindeman 1851, 6874 a nr. 153 med overskrift Anne Jonsdtr. Gaanvæljur i Haukelie; i margen står Af Kjæmp[evise)bog. ØGL 1722. Prenta i L. M. Lindeman: Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier 1874, faks. utg. 1963 nr. 324 og Åse Røynstrand: Ludvig Mathias Lindeman. Samlarferd 1851, NM UBO 1980 nr. 153 s. 46 og 100. Sjå meloditillegg s. 1243.

Siste innlegg

Se alle

© 2018 FORN SED NORGE

  • Facebook - White Circle