top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Kjempene på Dovrefjell. 3. versjon

Oppskrift 1851 av Ludvig Mathias Lindeman etter Anne Jonsdotter Gånvæljur, Haukeli, Vinje, Telemark.


Paa Dovrefjeld i Norgje laa der Kjæmper uden Sorg. -Men hvem skal føre vores Runer mens vi selv ei maa-


Orig.ms. UBO No. Musikksaml. L. M. Lindeman 1851, 6874 a nr. 153 med overskrift Anne Jonsdtr. Gaanvæljur i Haukelie; i margen står Af Kjæmp[evise)bog. ØGL 1722. Prenta i L. M. Lindeman: Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier 1874, faks. utg. 1963 nr. 324 og Åse Røynstrand: Ludvig Mathias Lindeman. Samlarferd 1851, NM UBO 1980 nr. 153 s. 46 og 100. Sjå meloditillegg s. 1243.

7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

Comments


bottom of page